İnsanın Kendini İnşası

Bazen, yeni bir parçamız doğarken, eskimiş bir parçamızın ölmesi gerekir. Aslında bu, büyüyor olmamızın doğasındandır;...

İnsanın Kendini İnşası